Artikeln publicerades 4 mars 2021

Två korttidsboenden blir ett

Kollage med bilder från Brunnsparkens korttids. Det ser hemtrevligt ut

På Brunnsparkens korttids finns möjlighet till många aktiviteter samtidigt som det ska kännas som hemma.

Korttidsboendena Älgbacken och Friskytten flyttar ihop i nya och mer ändamålsenliga lokaler på Vidablick. I nedre botten på höghuset har verksamheten nu en egen ingång som vetter mot Brunnsskogen och Brunnsparken och det nya gemensamma namnet blir naturligtvis - Brunnsparkens korttids.

Korttidsverksamheten inom LSS har länge letat efter ny lokal för att kunna utöka verksamheten och såg möjligheterna när chansen att flytta till Vidablick visade sig. Ombyggnationen av den nya lokalen blev klar under vecka sex och Älgbackens korttids flyttade in redan dagen efter. I samma ögonblick lämnade verksamheten plats till en ny förskola i sina gamla lokaler.

Friskyttens korttids kommer att påbörja flytten av sin verksamhet under våren med hänsyn till Coronaläget.

Vi hade planerat att flytta ihop verksamheterna tidigare men avvaktar utvecklingen med smittspridningen och vaccinationerna och tar inga onödiga risker.
- Johan Lundgren, enhetschef för funktionsstöd på Socialförvaltningen

Med sammanslagningen blir personalgruppen större medan det totala antalet platser för barn och ungdomar är samma antal som innan. Det gör det möjligt att kunna bedriva verksamhet alla dagar i veckan. Tidigare hade Älgbackens korttids bara öppet varannan helg.

Till korttidsboendet kommer barn och ungdomar med funktionsvariation för gemenskap, aktiviteter och omvårdnad. Här finns personal dygnet runt som vårdar, stöttar och hjälper till med barnens och ungdomarnas specifika behov. På Brunnsparkens kortids finns möjligheter till en mängd olika aktiviteter.

Personalen och barnen skapar aktiviteter tillsammans. Både sport, myshörnor, tv-spel och allt som barnen och ungdomarna kan och vill göra, försöker vi att skapa. Något som är viktigt för oss är att korttids ska vara så likt hemmet som möjligt. Korttids ska vara som hemma.
- Johan Lundgren