Artikeln publicerades 25 februari 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - februari

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras en månadsvis sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat förebyggande teamet.

Silhuett på grupp av personer som dansar

Lägesbild januari/februari 2021

Den positiva trenden med färre rapporterade händelser håller i sig även under andra halvan av januari och februari. Läget i stora delar av Ronneby kommun bedöms som grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. Dock klassas centrala Ronneby och Kallinge fortfarande som gult. Det som sticker ut i dessa områden är att det den senaste tiden har samlats ungdomar på olika centrala platser i Ronneby och Kallinge.

Vad gör polisen och kommunen?

Både Polisen och Ronneby kommun, t.ex. fritidsledare och fältverksamheten inom socialtjänsten, arbetar på olika sätt med ungdomarna som samlas.

Polisen har gjort extra kontroller där ungdomarna samlas för att prata med dem och om det är nödvändigt ingripa på olika sätt, till exempel genom att avvisa ungdomarna från platsen. I några fall har man misstänkt att ungdomarna har varit påverkade och då har de tagits med för att visiteras eller köras hem till föräldrarna.

Polisen för också en dialog för med olika samverkanspartners för att hitta långsiktiga lösningar på problemet.

Där har arbetet som Ronneby kommuns förebyggande team gör en viktig del. Förebyggande teamet är på plats vid de olika ungdomssamlingarna varje vecka. Fokus är att se till att ungdomarna mår bra och att samtala med dem för att lära känna dem och förstå deras situation.

I rådande pandemi är det svårt för ungdomar att umgås och det finns inte alltid mötesplatser att tillgå. Ett resultat blir att ungdomar och unga vuxna skapar sina egna. Förebyggande teamet har inte befogenheter att avhysa någon, men samtalar kontinuerligt med ungdomarna om bl. a nedskräpning, rökning och covid-19 restriktioner. Fältarna agerar självklart om man ser att ungdomar utgör en fara för sig själva eller andra.

Vad kan jag göra?

Som förälder till ungdomar har du en viktig roll. Prata med ungdomarna och var nyfiken på vilka de umgås med och vart de träffar sina vänner. Du kan även förstärka vikten av att umgås på sätt som inte innebär nedskräpningar och att covid-19 restriktioner följs.

Tips för att få igång samtal hittar du bland annat här:

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - bakgrund

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan någon månad delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Läs mer om kommunens trygghetsskapande arbete här.