Artikeln publicerades 18 februari 2021

IVO ger bra betyg till Ronneby kommun

Under den pågående pandemin har Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomfört tillsyn på kommuner och regioner i hela landet för att bedöma om äldre på vård- och omsorgsboenden har fått en individuell bedömning av vårdbehovet och om de fick vård och behandling enligt denna bedömning. Ronneby kommuns arbete för att ge äldre på vård- och omsorgsboenden adekvat vård fick inga anmärkningar, vilket är ett väldigt bra betyg.

– Vi är väldigt stolta att IVOs granskning avslutas utan anmärkningar för de kommunala vård- och omsorgsboenden i kommunen, säger ordförande i vård- och omsorgsnämnden Anders Lund.

Det hör inte till vanligheterna att IVO avslutar en granskning helt utan anmärkningar. Och särskilt anmärkningsvärt är det med hänsyn taget till den pågående smittspridningen av covid-19 som drabbat vård- och omsorgsboenden runt om i landet hårt. Men i Ronneby kommun har vi lyckats undvika smittspridning på våra boenden med bara enstaka fall av bekräftad covid-19. De hyresgäster som insjuknade fick både en individuell bedömning av vårdbehovet och adekvat vård enligt denna bedömning.

– Ronneby kommun var tidig med flera viktiga insatser för att skydda kommunens äldre och därmed begränsades smittspridningen i våra verksamheter. Den absolut viktigaste faktorn i det här är dock våra medarbetares stora engagemang och kompetens. Jag känner mig oerhört stolt över vår verksamhet och vet att alla medarbetare arbetar hårt och gör sitt yttersta för att skydda våra hyresgäster och kunder från smitta. Att vi dessutom har en koordinator som samordnar allt arbete i förvaltningen som har med pandemin att göra och ett covid-team som sedan våren arbetar med att ta hand om hyresgäster och kunder med bekräftad smitta, har ökat kompetensen hos våra medarbetare och skapat trygghet för våra hyresgäster och kunder, säger förvaltningschefen Maria Appelskog.

Bakgrund

IVO genomförde under juni 2020 tillsynen med fokus på att brukare som bor på särskilda boenden för äldre, även under den pågående pandemin får en individuell bedömning av läkare och att de får vård och behandling i enlighet med den bedömningen. Vid detta tillfälle intervjuades Ronneby kommuns medicinsk ansvarig sjuksköterska (MAS) Katarina Losell och chefsläkaren Ingemar Lilja från Region Blekinge.

Det var en fördjupning av IVOs tidigare tillsyn av över tusen verksamheter inom särskilda boenden för äldre, hemtjänst, samt LSS-boenden för vuxna. IVOs beslut meddelades i början av februari 2021.

Mer information om IVOs arbete under pågående pandemi finns på IVOs hemsida Länk till annan webbplats.