Artikeln publicerades 11 februari 2021

"Vi bekämpar det tillsammans"

Yvonne Persson, vårdbiträde på Olsgården, vård- och omsorgsboende i Kallinge, var bland de första i vår personalstyrka att vaccinera sig mot covid-19. Redan i mellandagarna fick hon den första dosen och för några veckor sedan den andra. Här berättar hon om sina tankar kring beslutet att låta vaccinera sig.

Kvinna i visir, personal inom äldreomsorgen. Text med i hjärta; Gemensamt ansvar.

Yvonne har jobbat i med vård och omsorg i kommunen sedan 1977. Under den tiden har varit runt på tre olika arbetsplatser. Den tjänsten som hon har på Olsgården nu fick hon 2015.

Har du fått vaccinet nu? Båda doserna?

– Ja, jag har fått mina två doser nu. Vi har blivit vaccinerade nu, både de äldre och hela personalstyrkan. Alla som vill, vilket är de flesta.

Ronneby kom igång med vaccinationen mot covid-19 i mellandagarna. Sen dess har det rullat på bra och Yvonne var en av de första bland personalen att vaccinera sig.

Ronneby kommun följer Folkhälsomyndighetens rekommendation för prioriteringsordning. Just nu vaccinerar man prioriterade grupper i fas 1. Utöver boende och personal på vård- och omsorgsboenden ingår i denna grupp även hemtjänstbrukare, deras samboende och personal inom hemtjänsten och hemsjukvården.

Var det ett självklart beslut för dig?

– Jag bestämde mig redan i somras, att jag skulle vaccinera mig så fort jag kunde, säger Yvonne.

Hon berättar att hon omprövat en gammal övertygelse. När svininfluensan härjade för tio år sedan valde Yvonne att inte vaccinera sig, den gången. Men hon betonar att situationen kändes helt annorlunda, mer påtaglig och betydligt viktigare nu.

– Det räcker ju att slå på TVn nu för att man ska förstå allvaret. Det är ju en global pandemi som vi måste bemöta och bekämpa tillsammans. Speciellt vi som jobbar nära de som är äldre och mer utsatta.

Yvonne läste på mycket men utgick ändå mest från sin egen magkänsla i sitt beslut.

– Vi pratade om det i vår arbetsgrupp och diskuterade de för- och nackdelar vi såg.
Yvonnes fasta nya övertygelse påverkade till viss del några som var osäkra.

– Det är klart vi ska ta vaccinet när det kommer, sa jag. Jag försökte förklara hur jag tänkte och vara grundad i mitt ställningstagande.

När pandemin under hösten "kröp närmare" upplevde Yvonne att det var många som ändrade åsikt. Det blev påtagligt när folk man kände, familj, vänner och bekanta, konstaterades med covid-19.

– Vi har haft det ganska lugnt bland de äldre hos oss, hittills. Hoppas det fortsätter så. Och nu är vi ju bättre skyddade, tillägger hon. Det känns bra.

Hittills har Ronneby kommun lyckats undvika smittspridning på kommunens vård- och omsorgsboenden med bara några få enstaka fall av bekräftad smitta. Utöver tillgången till skyddsmateriel och uppdaterade rutiner så måste man verkligen lyfta fram medarbetarnas engagemang och kunskaper om exempelvis basal hygien som viktigaste faktorerna för att skydda våra äldre i Ronneby kommun. Det är inte många kommuner i Sverige som har lyckats med detta.

Hur var det att få sprutorna då? Var det obehagligt?

– Det var inga problem. En spruta i armen bra, inga konstigheter. Lite ömt och stelt precis efteråt bara.

Men även efter den andra sprutan är det mycket viktigt att man fortsätter följa alla rutiner och riktlinjer, inte minst basal hygien.

– Så länge vi har så här utbredd smitta i samhället är det jätteviktigt att fortsätta följa rutinerna. Man kan fortfarande bli smittad och sprida covid-19 efter att man blivit vaccinerad, även om man inte riskerar att bli så allvarligt sjuk själv, säger Katarina Losell, medicinsk ansvarig sjuksköterska i Ronneby kommun.

Vaccinationen kommer att fortsätta enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringar även i Ronneby kommun. Region Blekinge har tagit fram en preliminär tidplan för vaccinationen i länet. När det verkligen blir dags att vaccinera den breda massan styrs dock mest utifrån tillgången av vaccin.

Du hittar alltid uppdaterad information på 1177 Vårdguidens sida om vaccination mot covid-19 Länk till annan webbplats..

Svar på vanliga frågor om vaccinet hittar du på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Så hanteras överblivet vaccin

Rutinerna för att hantera överblivet vaccin har förändrats över tid under den månad vaccinet funnits tillgängligt. Inledningsvis har överblivet vaccin inte fått transporteras någon annanstans, vilket har begränsat möjligheten att vaccinerar äldre på andra boenden eller i hemmet. Därför har Ronneby kommun använt överblivet vaccin för att vaccinera personal som arbetar nära de äldre, helt i enlighet med gällande prioriteringsordning då även denna personal ingår i fas 1. I dag är det tillåtet att transportera det överblivna vaccinet, vilket ger Ronneby kommun bättre möjligheter att tillvarata all vaccin. I dag finns därför en väntelista med personer som ingår i den aktuella fas 1, men inte kunnat vaccineras tidigare, både äldre och personal. Dessa personer ges därför överblivet vaccin i första hand. Fortfarande måste dock vaccinet förbrukas inom några timmar.