Artikeln publicerades 9 februari 2021

Avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden i Ronneby kommun

Från onsdag den 10 februari upphör det tillfälliga besöksförbudet på alla Ronneby kommuns vård- och omsorgsboende och den tidigare avrådan från besök gäller.

– Vi införde besöksförbudet för att skydda våra hyresgäster från att bli allvarligt sjuka i covid-19 innan alla har fått sitt vaccin. Nu är våra hyresgäster och majoriteten av personalen vaccinerade och vi återgår därför till den tidigare avrådan från besök på våra boenden, säger förvaltningschefen Maria Appelskog.

Det tillfälliga besöksförbudet utfärdades av Folkhälsomyndigheten efter begäran från Ronneby kommun och började gälla den 20 januari 2021.

Att återgå till en avrådan från besök på kommunens boenden istället för att öppna upp helt är i linje med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Blekinge som säger att man även efter vaccinationen ska fortsätta att följa de allmänna råden.

Undantag gäller vid vård i livets slutskede. Ta gärna kontakt med respektive boende om du har fler frågor.

Läs mer om Folkhälsomyndighetens rekommendationer Länk till annan webbplats.

Läs mer om Ronneby kommuns arbete under den pågående pandemin på ronneby.se/corona