Artikeln publicerades 28 januari 2021

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - januari

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras en månadsvis sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat polisen.

moped i gräset

Lägesbild december 2020/januari 2021

Under december och januari har det rapporterats något färre händelser än tidigare månader, så att läget i stora delar av Ronneby kommun bedöms som grönt i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. Dock klassas centrala Ronneby och Kallinge fortfarande som gult, då ett fåtal men mer allvarliga händelser har rapporterats. Det handlar om försök till misshandel, försökt rån och olaga hot. Dessa händelser är anmälda och hanteras av polisen och åklagaren.

Vi ser efter första året med veckovisa lägesbeskrivningar att vissa händelser är återkommande året runt och i alla kommundelar. Det gäller till exempel buskörningar med moped eller A-traktor. Detta syns framförallt i ett högt problemidex i den årliga trygghetsmätningen som polisen och kommunen genomför. Indexet ligger på 3 vilket ska tolkas som ett ganska påtagligt problem. Det gäller i stort sett hela kommunen och klagomål skickas från boende eller näringsidkare som störs.

Fel hanterad kan en A-traktor vara livsfarlig för de som färdas i, och de som befinner sig utanför traktorn. Tyvärr är det också många i denna miljö som inte alltid följer de lagar och regler som finns. Vanliga typer av brott som kan uppstå i dessa sammanhang är olovlig körning, vårdslöshet i trafik, onödig och störande körning, förargelseväckande beteende/ofredande, nedskräpning m.m.

Vad gör polisen och kommunen?

I samband med trafikkontrollerna eller vid anmälan gör polisen även kontroller av mopeder eller A-traktorer som misstänks vara trimmade. Den 15 juli 2020 förändrades kraven på en A-traktor vilket innebär att det har blivit enklare att manipulera hastigheten, så att de kan gå lika fort som en vanlig bil. Då föraren i de flesta fall är under 18 år och saknar lämplig utbildning för att köra så fort kan det skapa mycket farliga situationer.

Vid den årliga trygghetsvandringen undersöker man en rad olika otrygghetsskapande platser i kommunen, där bland annat buskörningar rapporteras. Mer information kring 2020-års trygghetsvandring som genomfördes i november kommer i nästa månads nyhet.

Vad kan jag göra?

Har ditt barn en moped eller A-traktor som sitt intresse måste du som förälder vara lika intresserad av deras fordon som du är av ditt eget. Hur ser däcken ut, finns det spolarvätska, har rutorna bra sikt, är bromsarna bra, är bilen besiktad och säker? Engagera dig i ditt barns användning av fordonet genom en levande dialog hemma kring vad du som förälder förväntar dig av ditt barn. Ju mer påläst och kunnig du som förälder är, desto lättare är det att hjälpa ditt barn att bli en ansvarsfull och säker trafikant.

Om det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan oktober 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen. Detta sker i sociala medier, på ronneby.se, via media och genom e-postutskick till ledande politiker och tjänstemän inom Ronneby kommun.

Mer information om kommunens pågående arbete hittar du här