Artikeln publicerades 18 januari 2021

Besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden

Från och med onsdagen den 20 januari införs besöksförbud på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Det tillfälliga besöksförbudet gäller till och med den 9 februari 2021.

Besöksförbud, illustration på ett stopptecken

– Vi har nyss fått svar från Folkhälsomyndigheten som godkände vår ansökan om tillfälligt besöksförbud på samtliga kommunala vård- och omsorgsboenden. Därför inför vi nu ett tillfälligt besöksförbud som börjar gälla den 20 januari, säger Anders Lund, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Bakgrunden till Ronneby kommuns begäran är att den nuvarande höga samhällsspridningen av coronavirus ökar risken för att smitta kan ta sig in på kommunens vård- och omsorgsboenden.

– Vi har hittills lyckats undvika smittspridning på våra boenden genom en rad förebyggande insatser. Det tillfälliga besöksförbudet är nu ytterligare ett led i vårt förebyggande arbete, säger Maria Appelskog, förvaltningschef Vård- och omsorgsförvaltningen.

Besöksförbudet gäller från 20 januari till och med 9 februari 2021. Ronneby kommun kan komma att skicka en begäran till Folkhälsomyndigheten om förlängt besöksförbud beroende på hur smittspridningen utvecklar sig.

Ronneby kommun påminner anhöriga och bekanta att det går väldigt bra att hålla kontakten till nära och kära på kommunala vård- och omsorgsboenden med hjälp av digitala möten. Läs mer på www.ronneby.se/hallkontakten