Artikeln publicerades 8 januari 2021

Ronneby kommun ansöker om tillfälligt besöksförbud på kommunala vård- och omsorgsboenden

På uppdrag av vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Lund har Ronneby kommun den 7 januari 2021 skickat in en hemställan till Folkhälsomyndigheten med ansökan om tillfälligt besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden.

– Vi ser tyvärr en fortsatt ökning av smittspridningen i samhället. Därför behöver vi ta det säkra för det osäkra och har valt att skicka in en hemställan om tillfälligt besöksförbud på kommunens vård- och omsorgsboenden, säger vård- och omsorgsnämndens ordförande Anders Lund.

Ronneby kommun har hittills inte haft någon smittspridning av covid-19 på äldreboenden, utan enstaka och enskilda fall. Men med tanke på siffrorna som Region Blekinge presenterade den 7 januari, att cirka 200 personer insjuknar per dag i Blekinge, är det extra angeläget att fortsätta skydda kommunens äldre.

Under veckan har äldre på alla kommunens boenden fått den första dosen av vaccinet mot covid-19. Men det krävs en andra dos för att kunna ge ett bra skydd. Ett tillfälligt besöksförbud är ett sätt att skydda våra äldre i väntan på att kunna ge den andra dosen.

I väntan på svaret från Folkhälsomyndigheten gäller nuvarande regler. I Ronneby kommun gäller sedan den 16 november 2020 en avrådan från besök på vård- och omsorgsboenden.

Mer information om Ronneby kommuns hantering av coronapandemin och vad som gäller i kommunen kan du läsa på ronneby.se/corona