Artikeln publicerades 25 november 2020

Tillsammans för ett tryggare Ronneby - november

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras en månadsvis sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat socialtjänsten och polisen.

Lägesbild oktober/november 2020

Under oktober och november har det förekommit flera våldsbrott i centrala Ronneby. Sammantaget bedöms läget i Ronneby som gult i den fyrgradiga skalan från grönt, gult, orange till rött. I centrum har två våldsbrott (knivskärningar) skett och det handlar om personer som har en relation till varandra sedan tidigare och gamla konflikter dem emellan. I bägge fallen har polisen gripit ett antal personer, som sitter frihetsberövade. De två knivskärningarna har inget samband med varandra.

Särskilt iögonfallande är antalet händelser med koppling till narkotikaanvändning och andra bakomliggande brott som stöld, skadegörelse och misshandel. Tyvärr är detta ett utbrett problem i Sverige och även i Ronneby. Att antalet rapporter ökade under oktober och november har även en förklaring i polisens riktade arbete mot droganvändning hos ungdomar i kommunen. Bland annat genomfördes åtta husrannsakningar som resulterade i att hasch, kokain, amfetamin och narkotikaklassade tabletter hittades. Två fordon togs i beslag tre anmälningar om olovlig körning skrevs. Sammanlagt resulterade veckan i fjorton brottsanmälningar och dessutom fick polisen in mycket bra information som kan användas i arbetet framöver.

Hand med polishandskar håller upp en plastpåse med hasch

Bild: polisen

Vad gör polisen och Ronneby kommun?

Polisen har vecka 43 genomfört årets andra insatsvecka mot narkotikabruk bland ungdomar och förstärkt sin närvaro i Ronneby som en trygghetsskapande åtgärd och för att fortsätta utredningsarbetet. Ronneby kommun anordnade tillsammans med polisen en gemensam utbildning riktad till skolpersonal inom högstadiet, fritidsledare och bovärdar inom Ronnebyhus på temat narkotika för att öka medvetenheten kring narkotikaproblematiken bland ungdomar.

Vad kan jag göra?

Om du misstänker att det begås narkotikabrott kan du lämna tips till polisen genom att ringa 114 14 alternativt via polisen.se. Du kan vara anonym.

Är du som förälder orolig över att ditt barn eller ungdom missbrukar narkotika kan du kontakta förebyggande teamet inom socialtjänsten i Ronneby kommun. Du kan läsa mer om deras viktiga arbete och hittar kontaktuppgifter här.

Frågor & kontakt

Ta kontakt med Ronneby kommuns trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund om du har fler frågor. Tänk på att anmäla brott till polisen om du själv är utsatt eller har bevittnat ett brott. Ring till 114 14. Ring 112 om brottet är pågående.

Bakgrund - Tillsammans för ett tryggare Ronneby

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Sedan oktober 2020 delger vi den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen.

Här kan du läsa mer om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete