Artikeln publicerades 16 november 2020

Tobaksfria veckan 2020

En flicka med mössa sitter ned och tittar in i kameran. Text på bilden, Du som förälder kan göra skillnad.

Tobaksfria veckan infaller vecka 47 varje år och är en del av det nationella arbetet Tobacco Endgame – ett rökfritt Sverige 2025. Årets särskilda fokus är "skydda barn från tobaksindustrin".

Vårdnadshavare och andra vuxna runt barn är viktiga målgrupper att nå fram till, säger Sofie Ceder, folkhälsosamordnare Ronneby kommun. Ett av de viktiga budskapen är att du som vårdnadshavare sätter gränserna. Gör tydligt att det aldrig är okej att röka under 18 år. Nolltolerans gör skillnad!

På kommunens sociala medier kommer det budskap på följande teman under veckan:

  • Vårdnadshavares viktiga roll
  • Tobaksindustrin/marknadsföring
  • Barnarbete
  • Miljö och skräp
  • Passiv rökning

För att nå ut till barn och unga i vår kommun kommer inlägg på temat att publiceras på fritidsgårdarnas Instagram.

För mer information se www.tobaksfriskoltid.se Länk till annan webbplats.

Kommunikationsinsatserna görs i samverkans mellan fem län i sydost, Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Jönköping och Halland. Veckan kommer till att uppmärksammas i hela länet.