Artikeln publicerades 30 oktober 2020

Gemensam organisation ska utveckla överförmyndarverksamheten

Från och med den 1 januari 2021 kommer Karlshamn, Karlskrona och Ronneby ha ett gemensamt överförmyndarkansli med placering i Ronneby.

En kvinna sitter framför en dator med en mobil i handen och fyller i en blankett

En gemensam överförmyndarorganisation gör att verksamheten kan bedrivas och utvecklas ännu bättre i de samverkande kommunerna.

Fördelarna är flera:

  • minskad sårbarhet tack vare fler anställda på samma plats
  • ökad rättssäkerhet
  • mer kostnadseffektiv verksamhet
  • större möjlighet till kompetensutveckling för de anställda
  • ökad förmåga att klara volymökningar och andra förändringar
    inom ansvarsområdet
  • förenklad administration genom ökad digitalisering.

Praktisk information

Ärenden som för överförmyndarorganisationen kan i många fall skötas digitalt och kommer därför successivt att digitaliseras. För de som har behov att träffa en handläggare fysiskt kommer det även fortsättningsvis finnas möjlighet. Tillsvidare är besök, efter överenskommelse, möjliga i stadshuset, Karlshamnsvägen 4, i Ronneby.

I början av 2021 kommer överförmyndarverksamheten att flytta till de gemensamma lokalerna.

Information publiceras löpande på ronneby.se/godman Öppnas i nytt fönster.