Artikeln publicerades 21 oktober 2020

Tillsammans för ett tryggare Ronneby

För att öka insynen i det trygghetsskapande arbete i Ronneby kommun publiceras en månadsvis sammanfattning av lägesbilden i kommunen med fakta och konkreta tips från bland annat kommunens trygghetssamordnare och polisen.

Redan under våren 2019 förstärktes samarbetet mellan Ronneby kommun och polisen när EST-modellen (Effektiv samordning för trygghet) infördes. Sedan januari 2020 sammanställs en veckovis lägesbild där konkreta otrygghetsskapande händelser från offentliga platser runt om i kommunen rapporteras. Lägesbilden analyseras varje vecka av alla inblandade parter; bostadsbolagen, polisen och Ronneby kommun i syfte att bättre kunna planera resurser och förebygga brott. Läget beskrivs sedan i en fyrgradig färgskala från grönt till gult, orange och rött för de olika områdena inom kommunen. Färgen beskriver både antalet händelser och allvarlighetsgraden av händelserna.

Nu vill vi delge den bilden en ännu större grupp personer för att öka insynen i det trygghetsskapande arbete som sker i kommunen.

Lägesbild september & oktober 2020

För september och oktober 2020 visar lägesbilden för Ronneby kommun grönt läge i de flesta kommundelar. I centrala Ronneby har det däremot rapporterats ett större antal cykelstölder och skadegörelser mot andra fordon, vilket lett till att läget beskrivs som gult. Polisen har registrerat 26 anmälningar om cykelstöld och 18 anmälning om skadegörelse på motorfordon under september och oktober i år.

Tyvärr bekräftar siffrorna från BRÅ (brottsförebyggande rådet) och antal anmälningar i våra grannkommuner att antalet cykelstölder har ökat i hela landet. Men det finns saker som du kan göra själv för att säkra din cykel.

Polis undersöker cykel och pratar i telefon

Tips för att säkra cykeln

  • Lås inte endast med tillverkningslåset, utan lägg lite pengar på ett ordentligt certifierat lås.
  • Lås alltid fast cykeln i ett fast objekt, helst i både ram och hjul.
  • Lås om möjligt in cykeln inomhus över natten.
  • I offentlig miljö, skruva loss sadeln så den inte bli stulen, dessutom blir den mindre attraktiv att stjäla.
  • Lås batteriet om du lämnar din elcykel obevakad en kort stund. Ta med batteriet om du ska vara borta längre stunder.
  • Märk cykeln med MärkDNA
  • Skriv ner ramnumret på cykeln. Om cykeln blir stulen kan du uppge numret till polisen som har lättare att identifiera just din cykel.
  • Förvara din cykel i ett låst utrymme när du inte använder den.
  • Tänk på att lagen om god tro inte längre existerar när du köper en begagnad cykel, så att du inte bli lurad på både cykel och pengarna.
  • Om du har en dyrare cykel kan du behöva en tilläggsförsäkring, som kompletterar din ordinarie hemförsäkring.

Frågor & kontakt

Ta kontakt med Ronneby kommuns trygghetssamordnare Bibbi Rönnlund om du har frågor. Tänk på att anmäla brott till polisen om du själv är utsatt eller har bevittnat ett brott. Ring till 114 14. Ring 112 om brottet är pågående.

Här kan du läsa mer om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete