Artikeln publicerades 30 september 2020

Säkra besök på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden

Från torsdag den 1 oktober är det åter igen möjligt att ta emot besök inomhus på alla Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Det är dock ytterst viktigt att besökare respekterar givna rekommendationer för att besök ska vara säkra.

– Vi ser fram emot att öppna upp våra boenden igen. Samtidigt finns det en oro att fler personer i våra verksamheter ökar risken för att smittan ska nå våra hyresgäster som alla tillhör riskgruppen och kan drabbas hårt i fall de skulle bli sjuka i covid-19. Vi vädjar till alla besökare att ta sitt ansvar och respektera rekommendationerna som ska göra det möjligt att besök ska vara roliga och säkra, säger tf förvaltningschef Carina Ringtun.

Efter mer än sex månader är det från 1 oktober åter igen möjligt att besöka anhöriga och bekanta på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. Detta då regeringen den 15 september 2020 meddelade att det nationella besöksförbudet på äldreboenden i Sverige upphör från 1 oktober 2020. För att dessa besök ska vara säkra har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen arbetat fram en rad rekommendationer till landets äldreboenden. Ronneby kommun har anpassat dessa nationella rekommendationer till lokaler förutsättningar.

Folkhälsomyndigheten och Ronneby kommun rekommenderar:

  • Besökare uppmanas att stanna hemma vid symtom av covid-19, även vid lindriga. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
  • Meddela tid för besök och invänta personal innan du går in på avdelningen.
  • Vi uppmanar att en besökare åt gången besöker hyresgästen.
  • Besökare uppmanas att hålla god handhygien innan, under och efter besöket. Hosta och nys i armvecket.
  • Besökare hänvisas till hyresgästens lägenhet. Besökare bör vistas så lite som möjligt i allmänna utrymmen. Ha respekt för andra på boendet.
  • Hålla ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert avstånd även under besöket.
  • Besökare som önskar erbjuds att använda visir.
  • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

– Vi kommer att informera om rekommendationerna med skyltar på våra boenden, vid samtal med anhöriga och på kommunens webbplats. Personalen har dessutom rutiner och checklistor till sin hjälp. Men det viktigaste är att varje besökare ser det egna ansvaret; är jag det minsta sjuk, så stannar jag hemma, även om det är mammas födelsedag, säger Carina Ringtun.

Läs mer om Ronneby kommuns arbete under den pågående pandemin på ronneby.se/corona