Artikeln publicerades 31 augusti 2020

Aktuellt om Ronneby kommuns trygghetsskapande arbete

Med anledning av helgens oroligheter på torget i Ronneby vill vi lista några av de insatser, både kortfristiga och långsiktiga, som Ronneby kommun arbetar med för att öka tryggheten i offentliga miljöer:

Kortfristiga & långsiktiga insatser

 • Städning & återställande av gatumiljön runt Ronneby torg
 • Förstärkt insats av väktare
 • Samverkan med berörda aktörer som t.ex. polis, Räddningstjänsten och Region Blekinge i den aktuella händelsen
 • Långsiktigt samverkansavtal mellan Ronneby kommun och polisen som under den aktuella perioden 2019-2023 lyfter fram trygghet i offentliga miljöer som huvudområde (läs mer i den aktuella handlingsplanen) Länk till annan webbplats.
  • Upprätthålla en aktuell gemensam lägesbild
  • Minska antalet otrygghetsskapande händelser i offentlig miljö
  • Reducera rekrytering till kriminella nätverk
  • Öka säkerheten i trafiken
  • Aktivt arbeta med brottsförebyggande åtgärder och information
 • Veckovis uppdatering av lägesbild har visat på hög grad av trygghet under första halvåret 2020 (läs mer på ronneby.se)
 • Nattvandrande föreningar
 • Vuxennärvaro i ungdomsmiljöer
 • Grannsamverkan
 • Årlig trygghetsmätning genomförs av polisen

Kontakt & mer information

Har du uppgifter om helgens händelser ber Polisen att du hör av dig. Polisen ökar närvaron i centrum under veckan och håller öppet Polisstationen under hela vecka 36. Läs mer på https://polisen.se/kontakt/polisstationer/blekinge/ronneby/ Länk till annan webbplats.

Har du frågor om kommunens trygghetsskapande arbete hittar du mer information och kontaktuppgifter här.