Artikeln publicerades 15 april 2020

Stöd vid våld i nära relationer

Personer som lever med våld i nära relation/hedersrelaterat våld är extra utsatta i krissituationer och riskerar att fara illa särskilt utifrån rådande samhällssituation med coronaviruset och covid-19.

hand markerar stop

Är du utsatt eller utsätter du någon?

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Men det finns hjälp att få. I Ronneby kommun erbjuder Sesam, en enhet inom socialförvaltningen i Ronneby, stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld i nära relationer. Det finns möjlighet till enskilda stödsamtal via telefon men också genom besök. Vid behov erbjuds akut skydd vilket oftast innebär ett tillfälligt boende på trygg plats.

Här hittar du mer information och kontaktuppgifter

Det finns hjälp även för dig som behöver stöd att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Läs gärna mer

Våga se – våga agera

Alla kan hjälpa till att agera vid misstanke om våld. Våga agera!

1) Knacka på - det kan räcka för att stoppa pågående våld.
2) Vid behov - hämta hjälp av andra. Fler grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
3) Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.
4) Kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan vid misstanke om våld