Artikeln publicerades 7 april 2020

Information från överförmyndarnämnden

Med anledning av coronaviruset vill överförmyndarnämnden förtydliga sina rekommendationer gällande ställföreträdares besök hos huvudmän.

Med anledning av coronaviruset vill överförmyndarnämnden förtydliga sina rekommendationer gällande ställföreträdares besök hos huvudmän.

På grund av smittrisk i samband med besök hänvisar överförmyndarnämnden till Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande försiktighetsåtgärder i samband med Coronapandemin.

Om besök inte går att genomföra till följd av Folkhälsomyndighetens rekommendationer kan personliga besök ersättas med alternativa kontaktvägar, exempelvis telefonsamtal. Det innebär att telefonkontakt eller andra kontaktvägar kommer att jämställas med personligt besök.

Vid ytterligare frågor kontakta överförmyndarnämndens expedition
Telefontider:

tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
torsdag 10:00 -12:00

Besök: Förbokas per telefon eller mail

Telefon: 0457-61 82 87

E-post: overformyndare@ronneby.se