Artikeln publicerades 5 mars 2020

Ny avgift för kommunal hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen

Ronneby kommun inför från och med 1 april 2020 en avgift för kommunal hälso- och sjukvård (HSL). Detta följer beslutet i Kommunfullmäktige (KF) 2019-10-31 § 313.

Avgift för besök/delegerad insats av Hälso- och sjukvårdspersonal införs med 100 kr/besök, max 200 kr/månad. Avgiften faktureras och omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet (maxtaxan).

För personer som bor på vård- och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften.

Ingen avgift för barn och ungdom till och med det år man fyller 19 år.