Artikeln publicerades 4 februari 2020

Nattvandrande föreningar

Två personer går på en gata. De har jackor med texten Nattvandrande föreningar Ronneby på baksidan.

Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun är ett samarbete mellan Ronneby kommun och Polisen. Med nattvandrande föreningar vill vi stimulera till ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i centrala Ronneby.

Nu erbjuds både föreningar och företag en möjlighet att bidra.

För föreningar

Ronneby kommun inbjuder i samarbete med Polisen, samtliga Ronnebys föreningar och intresserad allmänhet till att genom nattvandring bidra till ökad trygghet i centrum och runt om i kommunen. Som tack för insatsen får föreningen 1 500 kronor till sin verksamhet per vandringstillfälle. Intresserade privatpersoner vandrar ideellt, utan ersättning.

Läs mer om hur du och din förening kan stötta verksamheten. Öppnas i nytt fönster.

För företag

För att kunna fortsätta bedriva verksamheten med kontinuitet och hög närvaro ute på stan, ebjuder vi företag att stötta 2020 års verksamhet med ett valfritt ekonomiskt bidrag.

Detta för att tillsammans bidra till ett tryggt och säkert Ronneby, samtidigt som det ger ett stöd till det lokala föreningslivet. Ditt bidrag kommer alltså att användas för att utöka antalet nattvandringar och kommer således gå direkt till de föreningar som medverkar.

Valfritt bidrag sätts in på bg 991-2809 eller pg 110020-5 senast den 1 mars.
Ange avsändare samt ”Bidrag till nattvandringsverksamheten 2020”.

Här kan du läsa brevet från det lokala brottsförebyggande rådet. Pdf, 396.9 kB, öppnas i nytt fönster.