Tryggare barn - kurs i lugnt föräldraskap

Föräldrastödsprogrammet Tryggare barn är en kurs i lugnt föräldraskap där fokus ligger på att stärka relationen och att förebygga risksituationer mellan barn och föräldrar. Programmet riktar sig till föräldrar som har fått en orosanmälan om våld eller kränkning mot barn.