Trappan - Modell för samtal med barn som upplevt våld i familjen

Trappansamtal sker i form av 5-10 samtal med barn som blivit utsatta för och/eller bevittnat våld.


Syftet med samtalen är att få kunskap om vanliga reaktioner när man upplevt våld, avlasta skuldkänslor, förbättra barnets/den unges självkänsla, öka tilliten till vuxna, få hjälp att lämna händelserna bakom sig. Man talar också med barnet om vad han/hon kan göra om en liknande situation uppstår igen.

För att kunna genomföra denna typ av samtal behöver barnet vara skyddat från fortsatt våld.