Skilda världar - en stödgrupp för barn till separerade föräldrar

Skilda Världar är till för barn och ungdomar vars föräldrar är skilda/separerade. Gruppen ger barnen/ungdomarna möjlighet att tillsammans med andra få dela upplevelser, känslor och tankar om föräldrarnas skilsmässa/separation. Deltagandet är kostnadsfritt och oregistrerat för barn och ungdomar som bor i Ronneby kommun.


Aktuell grupp

Ny grupp startar 11/9 2021 9.30-15.00. Gruppen kommer träffas var tredje lördag i Råd & Stöds lokaler på Rosengatan 10 i Ronneby. Det är sammanlagt 5 tillfällen.

Om du är intresserad av att ditt barn/ungdom ska gå anmäl intresse, se nedan.

Skilda Världar

Barns/ungdomars upplevelse av föräldrars skilsmässa/separation är individuell och det kan handla om både ensamhet, sorg och svårigheter att påverka sin situation. I gruppverksamheten Skilda Världar finns det möjlighet för barnen/ungdomarna att få dela sina upplevelser, känslor och tankar med andra samt två utbildade gruppledare.