rePULSE - styr dina impulser

  • Tar dina känslor överhand så att du hamnar i situationer som du inte kan hantera?
  • Kontrollerar du dig alldeles för mycket och trycker undan känslan?
  • Vill du bara förstå dig själv bättre?

RePULSE-metoden bygger på ett kognitivt synsätt där individen får hjälpmedel och tränar sig själv på att hantera sina impulser på ett nytt sätt. Den är uppbyggd utifrån en triad med de tre hörnstenarna – känsla, tanke, handling.

Målet för arbetsmetoden är tydligt och konkret – en person som utbildas i rePULSE tränar på att få tankar, känslor och beteende, så att ett okontrollerat beteende kan utvecklas till ett kontrollerat med ett klokt agerande.

För mer information se kontaktinformation nedan.