KOMET - Utbildning för tonårsföräldrar

Dags för ny kursstart av KOMET, ett föräldrastödsprogram som bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan dig som förälder och ditt barn. Deltagandet är kostnadsfritt och oregistrerat för dig som bor i Ronneby kommun. Ny kurs startar 5 oktober 2017, se nedan för mer information.

Vad är Komet?

Komet 12-18 vänder sig till dig som är tonårsförälder och som vill få en lugnare relation med din tonåring. Kanske präglas mycket av tiden tillsammans av konflikter och bråk. Det är vanligt att ungdomar bråkar med föräldrar och syskon. Ibland kan det vara svårt att som förälder veta hur man ska hantera detta. Komet är kursen som ger er praktiska verktyg för att få det att fungera bättre hemma.

Komet är ett föräldraträningsprogram som är utvecklat i Sverige. Programmet bygger på att förbättra kommunikationen och relationen mellan dig som förälder och ditt barn. Komet bygger på komponenter som har visat sig verksamma i utvärderade föräldrastödsprogram.

Hur går det till?

Kometutbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare. Du som förälder får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas åtta gånger samt vid en uppföljning.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel på vardagliga situationer, diskussioner och idéer på hur man kan bemöta sin tonåring. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vem kan delta?

Utbildningen är anpassad för föräldrar som har barn/ungdomar mellan 12-18 år. Vi vänder oss i första hand till föräldrar som tycker att det ofta blir konflikter och bråk med barnet/ungdomen.

Innehållet på träffarna

Tid tillsammans
Mål: att bygga relation

Kommunikation
Mål: tydlig, uppmuntrande och lyhörd kommunikation

Problemlösning
Mål: förhandla och nå överenskommelser

Regler
Mål: tydliga förväntningar och konsekvenser