KOMET - Utbildning för föräldrar till ungdomar 12-18 år

Kometutbildningen är till för föräldrar som har ungdomar mellan 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Deltagandet är kostnadsfritt och oregistrerat för dig som bor i Ronneby kommun.

Aktuell utbildning

Ny utbildning startar 9/9 2021 och kommer äga rum varannan torsdag. Tiden kommer vara 16.30 eller 17.30 beroende på vad som passar bäst för gruppen. Gruppen träffas antingen i Råd & Stöd familjs lokaler på Rosengatan 10 i Ronneby eller i Stadshuset i Ronneby.

Om du är intresserad anmäl ditt intresse, se nedan.

Komet

Kometutbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare. Du som förälder får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas 8 gånger samt 1 gång för en uppföljningsträff.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel på vardagliga situationer, diskussioner och idéer på hur man kan bemöta sin ungdom. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som de sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.