Komet

Utbildning för föräldrar till ungdomar 12-18 år

Kometutbildningen är till för föräldrar som har ungdomar mellan 12-18 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Deltagandet är kostnadsfritt och oregistrerat för dig som bor i Ronneby kommun.

Aktuell utbildning

Ny grupp är tänkt att starta i september 2021. Gruppen träffas 1 ggr varannan vecka sammanlagt 9 tillfällen i Ronneby.

Om du är intresserad anmäl ditt intresse, se nedan.

Komet

Kometutbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel på vardagliga situationer, diskussioner och idéer på hur man kan bemöta sin ungdom. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vid varje träff får du som förälder lära dig en ny färdighet som du sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.