KOMET - Utbildning för föräldrar till barn 3-11 år

Kometutbildningen är till för föräldrar som har barn mellan 3-11 år och som vill hantera bråk och konflikter mer framgångsrikt. Deltagandet är kostnadsfritt och oregistrerat för dig som bor i Ronneby kommun.

Aktuell utbildning

En ny grupp kommer att köra igång onsdagen 29 januari 2020 klockan 18.00-20.30 på Rosengatan 10 i Ronneby.

Om du är intresserad anmäl ditt intresse, se nedan.

Komet

Kometutbildningen sker i grupp tillsammans med andra föräldrar och två utbildade gruppledare. Du som förälder får konkreta förslag och övningar att pröva hemma mellan träffarna. Gruppen träffas elva gånger samt vid en uppföljning.

Träffarna bygger på aktivt deltagande och innehåller exempel på vardagliga situationer, diskussioner och idéer på hur man kan bemöta sitt barn. Innehållet är inriktat på att se möjligheter och lösningar.

Vid varje träff får föräldrarna lära sig en ny färdighet som de sedan får öva på hemma under veckan. Till stöd för arbetet hemma ges även skriftligt material. När gruppen träffas igen så går man gemensamt igenom hur det har gått, vad som börjar fungera bra och hjälps sedan åt med att hantera svårigheter eller utmaningar som kan ha uppstått.