Intensiv hemmabaserad familjebehandling - IHF

Verksamheten vänder sig till familjer med barn/unga med komplex problematik; som till exempel droger, kriminalitet, skolproblem och annat antisocialt beteende. IHF bygger på antagandet att för att lyckas hjälpa barn och unga med sådana problem måste man arbeta med flera av deras livssammanhang (multisystemiskt) och göra det på ett samordnat sätt..