Haschavvänjningsprogrammet - HAP

HAP är ett behandlingsprogram för ungdomar som vill sluta röka cannabis. Programmet handlar om kunskaper i droger, inventering av sitt egna droganvändande och diskussion kring att förebygga återfall. Det handlar om
minst 18 samtal.