Föräldrautbildning - BiFF

BiFF är en föräldrautbildning som vänder sig till de föräldrar som vill få ökad kunskap och reflektera över hur de kan stödja sitt barn när det finns en konflikt mellan föräldrarna.

  • Barn tar ofta på sig skulden när föräldrarna bråkar
  • Barn ser och hör mer än man tror
  • Barn har ofta drömmar eller fantasier om att mamma och pappa ska bli ett par igen

Gruppen träffas tre gånger, mammor i en grupp och pappor i en grupp vid olika tillfällen.
Vi kommer att beröra ett flertal teman och ha samtal och erfarenhetsutbyte med barnen i fokus.