Familjepedagogiska insatser - stödjande åtgärder i familjers hem eller annan plats

Denna typ av insats är till för familjer som behöver hjälp i form av gränssättning, skapa och upprätthålla rutiner/struktur, utveckla samspel och kommunikation och stärka relationerna i familjen.

Detta kan göras genom samtal, men också via pedagogiska insatser i hemmet (praktisk hjälp).