Cannabisprogram för ungdomar - CPU

CPU har stora likheter med Haschavvänjningsprogrammet (HAP), men har mer fokus på att arbeta med hela familjen.

Detta sker genom en kombination av enskilda samtal med ungdomen, familjesamtal och föräldrasamtal.

Det handlar om ca 13 samtal.