ACRA- Adolescent Community Reinforcement Approach

ACRA står för Adolescent Community Reinforcement Approach och är en behandlingsmetod för unga i risk- och missbruk.

Metoden går ut på att stötta till en nykter och drogfri livsstil. Behandlingen är manualbaserad och består av 14 träffar. 12 av träffarna är med den unge och 2 med den unga och vårdnadshavare.