Godman, förvaltare, förmyndare

Det finns olika typer av stöd och hjälp man kan få, eller bli anvisad, om man inte får eller kan bevaka sina egna rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om ekonomi, juridik och andra områden.


Aktuellt:

Behovet av gode män och förvaltare ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar.

 

Överförmyndarnämndens expedition
Telefontider: Under vecka 25-32
tisdag 10.00-11.00
onsdag 10.00-11.00
torsdag 10:00 -11:00

From vecka 33 gäller ordinarie telefontider

tisdag 10.00-12.00
onsdag 10.00-12.00
torsdag 10:00 -12:00

Besök: Förbokas per telefon eller mail

Telefon: 0457-61 82 87

E-post: overformyndare@ronneby.se

Medborgarservice mottagningstider
Måndag-torsdag 07.30-17.00, fredag 07.30-16.00 (september-maj)
Måndag-fredag 07.30-16.00 (juni-augusti)