Godman, förvaltare, förmyndare

Det finns olika typer av stöd och hjälp man kan få, eller bli anvisad, om man inte får eller kan bevaka sina egna rättigheter och skyldigheter. Det kan handla om ekonomi, juridik och andra områden.

Behovet av gode män och förvaltare ökar och överförmyndarenheten tar tacksamt emot intresseanmälningar.

Det finns flera personer i en kommun som har en nedsatt förmåga att själva tillvarata sina intressen. Har du hjärtat på rätta stället, känner att du har lite tid över, är bra på att hitta lösningar och har kunskaper om hur det svenska samhället fungerar vore du ett stort stöd för dessa personer. En god man eller förvaltare behöver ha viss datorvana för att kunna hantera myndighetskontakter och sköta någon annans privatekonomi. Många ställföreträdare har två eller tre uppdrag. Uppdraget är känt när det gäller äldre personers behov av hjälp. Det är mindre känt att uppdraget ofta även gäller yngre personer med psykiskt funktionshinder. Du får arvode för din insats, men också en skön känsla av att ha hjälpt någon.

”Den tillfredsställelse du känner när du märker att du kan hjälpa en människa som är väldigt utsatt i vårt samhälle, när du märker skillnaden och att du ser att de får det bättre. Och att det är du som har hjälpt till. Det är det som driver mig.”
Citat från god man i Ronneby

Oavsett om du har uppdrag sen tidigare eller vill ta uppdrag via oss för första gången lämnar du din intresseanmälan via bildlänken (blå ruta) nedan.

Välkommen att bli en person som gör skillnad!

Gemensam överförmyndarverksamhet

Från och med den 1 januari 2021 kommer Karlshamn, Karlskrona och Ronneby ha ett gemensamt överförmyndarkansli med placering i Ronneby.

Från och med 1 februari kommer det nya överförmyndarkansliets besöksadress vara Metallgatan 1 i Ronneby.

Telefontider och besök från och med 1 februari:
Telefontider: måndag - torsdag mellan klockan 10.00 - 12.00.

Endast bokade besök tillsvidare på grund av pandemin. Besök kan bokas efter överenskommelse på telefon eller e-post.

Telefon: 0457-61 82 87

E-post: overformyndare@ronneby.se