Säkra besök

Under coronapandemin ändrades besöksrutinerna på kommunens vård- och omsorgsboenden för att möjliggöra besök trots delvis hög smittspridning i samhälle. Dessa rutiner kvarstår även efter den 1 april.

Det är möjligt att besöka anhöriga och bekanta på Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden. För att dessa besök ska vara säkra har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Socialstyrelsen arbetat fram en rad rekommendationer till landets äldreboenden. Ronneby kommun har anpassat dessa nationella rekommendationer till lokaler förutsättningar. Dessutom uppmanar vi just nu alla besökare att använda munskydd.

Folkhälsomyndigheten och Ronneby kommun rekommenderar:

  • Besökare uppmanas att stanna hemma vid symtom av covid-19, även vid lindriga. Samma gäller om andra personer i samma hushåll uppvisar symtom på covid-19.
  • Meddela tid för besök och invänta personal innan du går in på avdelningen.
  • Vi uppmanar att max två besökare åt gången besöker hyresgästen.
  • Besökare uppmanas att hålla god handhygien innan, under och efter besöket. Hosta och nys i armvecket.
  • Besökare hänvisas till hyresgästens lägenhet. Besökare bör vistas så lite som möjligt i allmänna utrymmen. Ha respekt för andra på boendet.
  • Hålla ett, ur smittskyddssynpunkt, säkert avstånd även under besöket.
  • Besökare som önskar erbjuds att använda visir.
  • Besöksrutinerna kan komma att ändras vid lokala utbrott.

– Vi informerar om rekommendationerna med skyltar på våra boenden, vid samtal med anhöriga och på kommunens webbplats. Personalen har dessutom rutiner och checklistor till sin hjälp. Men det viktigaste är att varje besökare ser det egna ansvaret; är jag det minsta sjuk, så stannar jag hemma, även om det är mammas födelsedag, säger förvaltningschefen Maria Appelskog.

Bakgrund

Under första delen av pandemin stängdes vård- och omsorgsboenden runt om i Sverige för besökare. Detta för att risken för svår sjukdom och död var extra hög för våra äldre. Alternativa mötesformer, som digitala mötesappar eller besöksbänkar med plexiglasskivor möjliggjorde så småningom besök. Sedan presenterade Socialstyrelsen "säkra besök" som tillämpades under hösten 2020 och sedan våren 2021 på alla Ronneby kommuns vård- och omsorgsboenden.