Kontaktuppgifter Äldreförvaltningen

Förvaltningschef äldreförvaltningen
Catherine Persson

Tel. 0457-61 83 22
catherine.persson@ronneby.se

Verksamhetschef, Vård- och omsorgsboende och Korttidsvistelse
Helen Ahlberg

Tel. 0457-61 76 96
helen.ahlberg@ronneby.se

Verksamhetschef, Hemtjänst och HSL
Vibeke Jensen Clegg

Tel. 0457-61 83 03
vibeke.jensenclegg@ronneby.se

Enhetschef Myndighetsenheten
Maria Sevestedt

Tel. 0457-61 77 96
maria.sevestedt@ronneby.se

Kvalitets- och verksamhetsutvecklare
Bodil Evaldsson

Tel. 0457-61 88 87
bodil.evaldsson@ronneby.se

Handläggare
Lena Tingdahl

Tel. 0457-61 87 70
lena.tingdahl@ronneby.se

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/MAS
Katarina Losell

Tel. 0457-61 81 80
katarina.losell@ronneby.se

Systemförvaltare
Richard Sunnetoft

Tel. 0457-61 83 08
richard.sunnetoft@ronneby.se

IKT-strateg
Pernilla Haraldsson

Tel. 0457-61 84 26
pernilla.haraldsson@ronneby.se

Utvecklingssamordnare
Susanna Sturesson

Tel. 0457-618306
susanna.sturesson@ronneby.se

Kontaktperson för anhörigstöd
Maria Sibbesson

Tel. 0457-61 77 76
maria.sibbesson@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Lena Stolpe

Tel. 0457-61 84 44 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
lena.stolpe@ronneby.se

Avgiftshandläggare
Annika Sandin

Tel. 0457-61 77 11 (telefontid mån-fre 10.00-12.00)
annika.sandin@ronneby.se