Artikeln publicerades 24 augusti 2021

Fräs- och beläggningsarbete

Under perioden 25 augusti till 3 september kommer fräs- och beläggningsarbete att utföras på del av Kallingevägen och del av Karlshamnsvägen. Framkomligheten kommer vara begränsad under tiden.

Karta över del av Kallingevägen.

Från och med 25 augusti till 3 september kommer fräs- och beläggningsarbete att utföras på del av Kallingevägen i Ronneby, i närheten av Ekegården.

Karta på del av Karlshamnsvägen.

Fräs- och beläggningsarbete kommer även att genomföras på del av Karlshamnsvägen.