Artikeln publicerades 11 augusti 2021

Ombyggnation vid Saxemaraskolan

Under hösten kommer ombyggnation av Saxemaraskolan pågå. Arbetet påbörjas vecka 32. Nuvarande parkering kommer vara byggarbetsplats och därför görs nya platser för lämning och hämtning längs Lotsvägen.

Ombyggnationen kommer att pågå under höstterminen. Byggnationen kommer ha inverkan på trafiksituationen kring skolan och framkomligheten kommer att påverkas periodsvis.

Lämning och hämtning hänvisas till nya anvisade platser längs Lotsvägen.