Artikeln publicerades 13 januari 2021

Snö och halka

Både som bilist och gångtrafikant vill vi ha säkra och framkomliga vägar.

En snötäckt väg med yrande snö.

Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning av gaturummet. Läs mer och hitta kartor över snöröjningen och halkbekämpningen i kommunens olika delar. Öppnas i nytt fönster.