Artikeln publicerades 17 november 2020

Förbud för allmänheten att vistas inom ett område kring Snittingefallet i Ronneby kommun

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat om förbud för allmänheten att vistas inom ett område kring Snittingefallet i Bräkne Hoby, Ronneby kommun.

Förbudet träder i kraft den 17 november 2020 och gäller till och med den 31 januari 2021. Beslutet togs den 16 november 2020 efter framställan från Ronneby kommun.

Snittingefallet, vatten som forsar ned över stenar i ett vattenfall.

Avstängningsmaterial kring Snittinge har satts upp för att förhindra att personer rör sig kring dammen.

Läs mer om beslutet på Länsstyrelsens hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Det vi ser idag vid Snittinge byggdes i slutet av 1960-talet med vissa modifieringar under 2000-talet. Några större reperationsinsatser eller renoveringar är inte kända vilket har medfört att dammens hållfastighet är osäker.

Vid ett eventuellt dammbrott kommer stora delar av området nedström att svämmas över med stora vattenflöden. Vidare finns även risk för viss påverkan på järnvägen.

För att säkra dammen och för att motverka ett dammbrott kommer åtgärder att vidtas men i väntan på dessa säkerhetsåtgärder ska avstängningsmaterial sättas upp för att förhindra vistelse i området.

För allas säkerhet önskas att avstängningen respekteras. Trots att området inbjuder till vistelse uppmanas allmänheten att inte röra sig nedströms dammen eller vid sidan av den utan bör iaktta försiktighet för att undvika faror. 

Beslut om avstängning gäller tills annat beslut fattats.