Artikeln publicerades 19 februari 2020

Klass 2-varning för mycket höga flöden

SMHI har fortfarande en klass 2-varning för mycket höga flöden i Ronnebyån.

Flödena sjunker dock stadigt. I Bräkneån sjunker flödet något snabbare än i Ronnebyån beroende på att det finns mycket vatten i systemet.

Risken med instabila strandbrinkar kvarstår ytterligare några veckor. Det syns på vissa ställen längs Ronnebyån att stenar har flyttat sig.

De som bor eller rör sig nära Ronnebyån bör iaktta försiktighet för att undvika faror. De som har bryggor och båtar bör säkra dessa.

Orsaken är dels att sjöarna uppströms är fyllda och regnandet som varit de senaste veckorna. Konsekvenserna av detta är att låga områden i närheten av Ronnebyån kommer att översvämmas.

Försiktighet bör även iakttas vid övriga åar i kommunen då flödet är högt även där men inte i samma omfattning som Ronnebyån.

Bor du nära vatten i ett utsatt område är det bra att se över hur du kan skydda din fastighet mot översvämningar. Här är några tips:

  • Underlätta för dagvattnet att rinna undan genom att rensa diken, brunnar och avloppsgaller från löv och annat skräp.
  • Kolla vad din hemförsäkring säger om skador orsakade av översvämning.
  • Håll kontakten med grannarna. Ni kan behöva hjälpa varandra.
  • Ta reda på var huvudströmbrytaren finns och hur du stänger av all el.
  • Placera bilen på en hög plats.
  • Täta källarfönster och ventilationsöppningar.
  • Flytta möbler och elektriska apparater högre upp i huset eller ställ dem på någon form av förhöjning.
  • Följ läget via din kommun, nyhetsrapporteringen i medierna samt väderläget via SMHI.

Tipsen ovan kommer från Länsstyrelsen i Blekinge, där du också hittar uppdaterad information om läget i Blekinge.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan också följa utvecklingen på SMHIs hemsidan.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster