Artikeln publicerades 11 oktober 2019

Militärövning 12 - 23 oktober

Under övningsperioden kommer soldater och sjömän att röra sig med fartyg, flyg, helikoptrar och markfordon vilket kan medföra buller och svall i anslutning till övningsområden.

Övningen är marinens största under 2019 och äger rum i södra Östersjön, främst längs syd- och ostkusten. Syftet med övningen är bland annat att öka marinens förmåga till kustförsvar och skydd av civil sjöfart.