Artikeln publicerades 23 september 2019

Ombyggnation för ny cykelbana och smidigare trafik, Viggenområdet

Ny cirkulationsplats från Västervägen till Omloppsvägen i Viggenområdet, Ronneby

Bilden visar hur den nya cirkulationsplatsen från Västervägen till Omloppsvägen, i Viggenområdet, kommer att se ut när den är klar.

Under hösten kommer det att byggas en ny cirkulationsplats vid Västervägen i Viggenområdet.

Arbetet med den nya cirkulationsplatsen/rondellen påbörjas nu under vecka 39 och beräknas fortgå fram till årsskiftet. Under denna perioden kommer framkomligheten i området att vara begränsat. Resenärer som färdas mellan Ronneby och Kallinge ombeds, i möjligaste mån, välja en annan väg under tiden ombyggnationen pågår. Detta på grund av allas säkerhet.

När arbetet är slutfört blir det enklare för både cyklister och bilister att ta sig till och från Omloppsvägen i Viggenområdet. Dels på grund av den nya cirkulationsplatsen och också den helt nya cykelbanan som sträcker sig från Omloppsvägen till Sörbydalsvägen.