Artikeln publicerades 24 juli 2018

Totalt grill- och eldningsförbud i hela Blekinge län från den 24 juli

Den 24 juli beslutade Länsstyrelsen Blekinge om ett nytt totalt eldningsförbud från och med klockan 14:00 den 24 juli. Detta innebär att det är förbjudet att nyttja grillar, friluftskök och liknande utomhus. Detta ersätter det tidigare beslutet.

Detta beslut gäller för samtliga kommuner i Blekinge län och omfattar alla platser, inklusive egen trädgård och iordningsställda grillplatser på offentlig mark. Förbudet gäller tills ny information kommer från länsstyrelsen. Totalt eldningsförbud gäller även i Kalmar och Skåne län.

Länsstyrelsen Blekinge har tagit beslutet med stöd i förordningen om skydd mot olyckor. Just nu fokuserar länsstyrelsen på att skydda natur, liv, hälsa och egendom i länet och vill minimera riskerna för allvarliga mark- eller skogsbränder eftersom extrema förhållanden råder.

Mer information finns på Länsstyrelsens hemsida: www.lansstyrelsen.selänk till annan webbplats

Respektera eldningsförbudet

Vi uppmanar allmänheten att respektera eldningsförbudet. Bryter du mot detta kan du bli polisanmäld. Den som uppsåtligen, eller av oaktsamhet, har brutit mot förbudet kan dömas till böter Det kan bli böter eller fängelse upp till 2 år om brottet är grovt.

Om du upptäcker brand eller risk för brand

Ring till larmcentralen 112 vid upptäckt brand och vid misstänkt oaktsamhet ringer du 114 14.

English translation

Due the extreme drought there is a total ban on fire throughout Blekinge and local bans on watering.