Artikeln publicerades 1 juni 2018

Totalt eldningsförbud!

Ronneby Kommun inför totalt eldningsförbud på grund av extremt hög brandrisk. Det innebär att det är förbjudet att elda/grilla även på alla särskilt iordningställda grillplatser, som vid badplatser, i friluftsområden och Brunnsparken. 

Det är extremt stor brandrisk i flera större områden i Sverige pga. det väderläge vi har med höga temperaturer och torrt i skog och mark. Se brandriskprognos på SMHIlänk till annan webbplats

Ökad försiktighet

Det fina varma vädret lockar till utevistelse men tänk på att en brand i skog och mark kan startas av flera olika orsaker, inte bara av grillning och eldning. Även cigarettfimpar och små gnistor från exempelvis röjningssåg kan antända den torra vegetationen.

Grilla på egen tomt?

Totalförbudet gäller inte egen privat tomt men uppmaningen om försiktighet och aktsamhet gäller naturligtvis även där.

Uppdateringar av informationen

Uppdateringar om eldningsförbudet publiceras här och/eller Länsstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Straffbart att orsaka brand

Tänk på att du kan ställas till svars och blir straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet.

Om du upptäcker brand eller risk för brand

Ring till larmcentralen 112 vid upptäckt brand och vid misstänkt oaktsamhet ringer du 114 14.