Artikeln publicerades 16 maj 2018

Fritid- och kulturnämnden öppet sammanträde 2018-05-22, kl 13 00 i Kallingesalen, Stadshuset

Fritid- och kulturnämnden öppet sammanträde 2018-05-22, kl 13 00 i Kallingesalen, Stadshuset

Allmänheten och större grupper, tex skolklasser, har närvarorätt vid fritid- och kulturnämndens sammanträden. Allmänheten har ingen yttranderätt och det är ej heller tillåtet att fotografera eller filma under sammanträdet.

1. Val av justerare
2. Tertialuppföljning I per/30 april 2018
3. Förslag till ny verksamhet i gamla Rådhuset, Ronneby
4. Taxor & Avgifter, fritid- och kulturnämnden
5. Ansökan om föreningsbidrag - Eringsboda/Backaryd skytteförening
6. Förfrågan/ansökan om bidrag till två unga dansare i Dance Athletic i Ronneby
7. Bidrag till föreningar som genomför särskild social verksamhet 2018
8. Sammanställning av verksamhets- och arrangemangsbidrag till kulturföreningar 2018
9. Sammanställning av anläggnings- och lokalbidrag 2018
10. Sammanställning av investeringsbidrag 2018
11. Medborgarförslag - Förläng badbryggan i Kuggeboda
12. Medborgarförslag - Möjlighet att kunna hyra gymnastiksalen i Kuggeboda skola
13. Återremiss - Begäran om synpunkter- Försäljning av Hans 12, Möllebacksgatan 4, Ronneby
14. Begäran om remissyttande - Arkivreglemente
15. Information & Rapporter
16. Delegationsärende
17. Delgivningsärenden mm
18. Övriga frågor/ärenden