Artikeln publicerades 21 februari 2023

Överförmyndarverksamheten flyttar till Stadshuset

Från och med den 23 februari finns Överförmyndarverksamheten för Ronneby och Karlshamn i Stadshuset i Ronneby. Tidigare adress var Metallgatan 1 i Ronneby.