Varutransport och telefondispens

I Ronneby centrum samsas gående, cyklister och "nyttotrafik". Här får du mer information om vilka regler och tider som gäller för varutransporter i Ronneby centrum.

Varutransporter får endast ske under vissa bestämda tider. Övriga tider är det förbjudet för motordrivna fordon att trafikera gågatusystemet, gäller inte moped klass 2.

 

Följande bestämmelser gäller:

  • Varutransporter får endast trafikera gågatorna vardagar klockan 05.00 - 11.00 samt dag före helgdag (lördag i normalvecka) klockan 05.00 - 09.00.
  • Övrig tid förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 2.

Ansökan om tillstånd

Om transport av särskilda skäl behöver ske efter anvisade tider ska telefondispens sökas hos kommunen.

Vem får trafikera Ronnebys gågator?

Gågatorna i Ronneby centrum får endast trafikeras av gående, cyklister, boende och besökare. Fordon med tillstånd som till exempel varuleverantörer får trafikera gågatorna endast vid vissa tider. Högsta hastigheten på en gågata är gångfart. Detta gäller såväl för cyklister som bilister.

Som gående måste du tänka på att vara uppmärksam och se dig för. Som cyklist måste du vara förberedd på att gående vill korsa din väg. Ibland, under vissa tider eller då det är särskilda evenemang, är klokast att leda cykeln på gågatorna.

Som cyklist och bilist måste du lämna företräde för gående.