Värmepumpar

Om du planerar att installera en värmepump ska du först göra en anmälan i god tid innan till miljö- och byggnadsförvaltningen. Kravet om anmälan gäller för bergvärme, ytjordvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepumpar däremot behöver inte anmälas.

Hur gör jag en anmälan om värmepump?

När du gör en anmälan om installation av värmepump ska du skicka in en ansökan till Miljö- och byggnadsförvaltningen. Denna kan med fördel skickas in digitalt via våra e-tjänster Länk till annan webbplats.. Det går också bra att skicka in en ifylldblankett till mbf@ronneby.se. Blanketten hittar du i blankettarkivet. Glöm inte att underteckna blanketten.

Hur fyller jag i min ansökan?

För vissa uppgifter på blanketten kan den anlitade entreprenören eller annan sakkunnig behöva tillfrågas. Uppgifter om vattenskyddsområden kan du få av Miljö- och byggnadsförvaltningen eller MiljöTeknik Länk till annan webbplats.. Utförandet av energibrunnen ska följa de kriterier som finns angivna i Normbrunn Länk till annan webbplats.. Bland annat bör man hålla ett skyddsavstånd på minst 20 meter till en annan energibrunn, till en vattentäkt ungefär 20-30 meter och 30 meter till avloppsinfiltration eller liknande.

Vad ska lämnas in?

På en tomtkarta ska det planerade borrhålets eller slangarna för jordvärmens placering markeras och bifogas till anmälan. Även eventuella vattentäkter och avloppsanläggningar i närheten bör markeras på kartan. Saknas det kartunderlag kan Miljö- och byggnadsförvaltningen hjälpa till med detta.

Prata med dina grannar

Det är oftast en fördel att du har haft en dialog med dina grannar om planerna på värmepump innan anmälan görs. En granne kanske redan har bergvärme medan en annan planerar att installera detta. En god regel i branschen är att placera sin energibrunn minst tio meter in på sin egen tomt. Då tar man ansvar för "sin halva" av skyddsavståndet på 20 meter.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen av en anmälan om att installera värmepump. Vanligen baseras avgiften på två timmars handläggningstid.

Miljösanktionsavgift

Den som inrättar en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten utan att anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i förväg, blir skyldig att betala en miljösanktionsavgift på 1000 kronor.

För att slippa miljösanktionsavgift – anmäl i tid!