Tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

För den utförare som vill starta ett särskilt boende för äldre krävs att utföraren har tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) att bedriva särskilt boende.