Starta skola/förskola/pedagogisk omsorg

Planerar du att starta en fristående förskola, pedagogisk omsorg eller skola finns det några steg att gå igenom för att komma igång. Här har vi samlat information och lagt upp en enkel process för att förenkla för dig.

Processen skiljer sig något beroende på om du ska starta en förskola, pedagogisk omsorg eller en skola utifrån vilken myndighet som ger tillstånd till verksamheten, men i övrigt är stegen i processen desamma.

Avgifter för handläggning

Observera att Ronneby kommun tar ut en avgift för handläggande av ärende om godkännande av en enskild som huvudman för förskola och fritidshem. Avgifterna ska vara utbildningsnämnden tillhanda för att ansökan ska behandlas och tas ut oberoende av om ansökan beviljas.

Följande avgifter gäller:

  • 20 000 kr vid ansökan om att starta en ny fristående förskola eller fritidshem.
  • 15 000 kr vid ansökan om godkännande av ny huvudman för befintlig verksamhet.
  • 10 000 kr vid ansökan om att utöka eller förändra verksamheten.

Starta skola

För att få bedriva skolverksamhet och få rätt till bidrag krävs ett godkännande från Skolinspektionen. Börja med att kontakta Skolinspektionen, antingen för att få mer information om hur du ska göra eller för att inleda processen med att få verksamheten godkänd. Fortsätt därefter med steg 1-3 på samma vis som enligt ovan.