Sök tillstånd för byggetablering

Du behöver tillstånd från polisen för att använda en offentlig plats för byggetablering, som att ställa ut en arbetsbod, byggställning, byggsäck eller container.